Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2014

3689 511e
Reposted fromunco unco viaweheartit weheartit
justbealittlebit

"Kiedy dwoje ludzi ma być razem, będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie".

— Sara Gruen – Woda dla słoni

June 15 2014

justbealittlebit
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate vianezavisan nezavisan
justbealittlebit
5023 c6ff
Reposted fromjustMeee justMeee vialovekillsslowly lovekillsslowly
justbealittlebit
justbealittlebit
8733 080a
justbealittlebit
7430 0c9d
Punta Candor, Rota, Spain
justbealittlebit
0000 0f07
justbealittlebit
0815 7a7f
Reposted fromfitspro fitspro vialovekillsslowly lovekillsslowly

May 28 2014

-
Reposted fromweheartit weheartit

May 27 2014

Untitled
Reposted fromweheartit weheartit
(1) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
x
Reposted fromweheartit weheartit
News
Reposted fromweheartit weheartit
. | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
justbealittlebit
justbealittlebit
justbealittlebit
8826 3bb1 500
Reposted fromallnight allnight vianezavisan nezavisan
justbealittlebit
Nie potrzebuję toksycznych emocji. Żyję tu i teraz, nie myślę ani o przeszłości, ani o przyszłości. Służy mi to.
— Aneta Zając
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl